Výpis z registra pozemkových spoločenstiev 2016

Informatívny Výpis z registra pozemkových spoločenstiev pre Urbár Vrbica PS, vydaný Okresným úradom, Pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš dňa 20.4.2016.