Informácia pridelovania códov pre letnú sezónu r.2021

[pridané: 15.07.2021]

Aktuálny oznam

Zmena systému prideľovania bezplatných vstupeniek pre členov pozemkového spoločenstva Urbár Vrbica od spoločnosti TMR pre stredisko Jasná a Tatralandia a informácia o pridelovaní códov pre letnú sezónu r. 2021 Pridelovanie códov pre rok 2021 od spoločnosti TMR je dočasne pozastavené  - rozhodnutie TMR !

S platnosťou od 1.12.2016 TMR upúšťa od prideľovania tzv. voľných lístkov pre svoje h.u. strediská v papierovej podobe. Toto svoje rozhodnutie odôvodňuje vysokou administratívnou náročnosťou a neprehľadnosťou využívania týchto benefitov zo strany pozemkových spoločenstiev. Od 01.01.2017 prešla na systém prideľovania voľných lístkov z využitím svojej elektronickej služby GOPASS.

Výbor pozemkového spoločenstva Vrbica vypracoval s prihliadnutím na uvedené skutočnosti systém prideľovania kódov služieb GOPASS /voľných lístkov/ pre členov pozemkového spoločenstva Urbár Vrbica. Systém sa bude realizovať prostredníctvom prideľovania kódov  Našim členom, resp.  nimi určení prijímatelia tohto benefitu pri získaní bezplatného lístku. Celkový počet kódov pridelených spoločnosťou TMR pre naše spoločenstvo  pre letnú sezónu  r. 2021 je pozastavené.

Platnosť kódov pre letnú sezónu je :  

Kódy je možné využiť len  formou GOPASSU / osobná čipová karta klienta -neprenosná/ .

Každý kto má   záujem opäť využiť  tento poskytnutý nenárokovateľný   benefit v roku 2020/2021 musí si zakúpiť  a registrovať GOPASS  na internetovej stránke TMR www.gopass.sk

Všetky potrebné informácie pre získanie GOPASSU nájdete na uvedenej internetovej stránke.

Nakoľko  množstvo kódov pre letnú sezónu r.2020 je limitované,  systém prideľovania bol prepočítaný proporcionálne podľa výšky podielov/hlasov každého člena.

Códy sa pridelujú podľa prichádzajúcich požiadaviek  postupne do vyčerpania celkového počtu codov od TMR pre danú sezónu.

prepočet:

 skupiny podľa počtuhlasov, % z celkového počtu podielnikov v skupine a počet kódov na podielníka

 Hlasy             %             počet kódov na podielnika        

0-6                 50                        1  kód                                     

7-13               40                        2 kódy                                      

14-22             38                        3 kódy                                      

23-31             35                        4 kódy                                      

32-40             50                        5 kódov

40-65             30                         6 kódov  

UPOZORNENIE!                                  

Majiteľom  GOPASSU/  podielnik urbáru Vrbica/  budú kódy prideľované podľa systému  jednotlivcom len formou SMS alebo emailom  po  uvedení:

 Mena a Priezviska na koho je GOPASS vystavený

 Registračného čísla  GOPASSU

Požiadavky na códy j e potrebné posielať  3 dni pred dňom využitia na email urbáru vrbica  / urbarvrbica@gmail.com / alebo telefonicky na tel čislo UV PS.

Objednávky na pridelenie kódov osobne  a počas víkendu nevybavujeme !