Obnova potenciálu lesného hospodárstva - UVPZ Vrbica - Liptovský Mikuláš

Identifikácia Verejné obstarávanie č.1
Názov zákazky Obnova potenciálu lesného hospodárstva - UVPZ Vrbica - Liptovský Mikuláš
Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky) vo VVO 20315 - WYS Vestník č. 254/2013 - 30.12.2013
Otváranie ponúk "OSTATNÉ" 17.01.2014, o 14:00 hod.
Otváranie ponúk "KRITÉRIÁ" 27.01.2014, o 10:00 hod.
Miesto otvárania ponúk Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01, Komárno, Slovenská republika, 3. nadz. podlažie, zasadačka