Protipožiarna lesná cesta Demänovská dolina

Identifikácia Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa §44 ods. 2 zákona o Verejnom obstarávaní č. 2
Názov zákazky Protipožiarna lesná cesta Demänovská dolina

Identifikácia úspešného uchádzača

M - SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice

 

 

 Poradie neúspešných uchádzačov

Poradie Názov uchádzača
2

HOLLSTAV, s. r. o.
Nesluša 294 , 023 41 Nesluša

3

EUROVIA SK, a.s. - Závod Prešov
Jelšová 24, 080 05 Prešov

4

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. - Závod Žilina
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina

5

Doprastav, a.s. - Závod Žilina
Jesenského 18, 010 37 Žilina

6

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš

7

KOLEK, s.r.o.
Mikušovská cesta 5319, 984 01 Lučenec

8

RIASTAV, spol. s r.o.
č. 1682, 023 02 Krásno nad Kysucou

9

Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
ulica 1.mája 724, 031 01 Liptovský Mikuláš

10

STRABAG s.r.o. - Oblasť SEVER
Kragujevská 17, 010 01 Žilina