Reakcia na článok v Liptovských novinách, uverejnený v 49. čísle

[pridané: 04.01.2019]

Reakcia na článok v Liptovských novinách, uverejnený v 49. čísle

 

 

Dobrý deň pani redaktorka,

so záujmom som si prečítal Váš článok v Liptovských novinách pod názvom „Lesné cesty v parkoch stavali bez povolenia“. Keďže som nepoznal dopredu obsah pripravovaného článku, moje stanovisko bolo „lakonické“. Ale vystihuje podstatu problému.

Približovacie a technologické linky nie sú lesnými cestami! To konštatujú všetky príslušné zákony a technické normy. Sú dočasné, bez spevneného povrchu. Po piatich rokoch sa už strácajú vo vegetácii a po vyrastení lesa (cca do 30 rokov) sa stratia takmer úplne a na vzhľad krajiny nemajú žiadny vplyv. Pôvodný biotop sa na nich na rozdiel od trvalých lesných ciest obnoví. Po splnení ich účelu, t.j. po spracovaní kalamitnej plochy ich okamžite zabezpečujeme proti erózii a odtokové pomery zostanú neporušené. Garantujem, že nikto z členov ani funkcionárov nášho spoločenstva nemá tendencie k poškodzovaniu vlastného majetku. Rovnako ich zabezpečujeme proti vstupu nepovolaným osobám. Za posledných 10 rokov sme nemuseli čeliť takejto hrozbe až na pár výnimiek.

Ak pán Kaliský v odstránení kalamity v rozpadnutých smrekových porastoch vidí „rozvrat lesných porastov“, my v tom vidíme povinnosť a súčasne aj príležitosť založiť a vypestovať nový les, ktorý podľa názorov odborníkov, vedcov ale aj skutočných ochranárov bude lepšie odolávať rýchlej zmene klímy. Ani prírodné klimaxové lesy so samé nedokážu. Ja na rozdiel od mnohých politikov verím klimatológom, že klimatická zmena je nezvratná, že ju spôsobil svojou činnosťou človek a že iba človek ju môže spomaliť.  Obhospodarovatelia lesa z Liptova k tomu môžu prispieť iba tým, že obnovia zničené a vypestujú nové odolnejšie lesy tak rýchlo ako sa dá.

Požiadavka štátnej inšpekcie životného prostredia, že všetky technologické linky by mali schvaľovať  orgány ochrany prírody je rovnako neudržateľná ako požiadavka, aby každú trasu výjazdu rýchlej zdravotnej pomoci schvaľoval dopravný inšpektorát. Určite by tú trasu navrhli optimálne, možno lepšie ako vodič sanitky, ale pomoc by mohla prísť neskoro. A tak by to bolo i s odstraňovaním následkov kalamít v našich lesoch. Schvaľovanie cesty by trvalo mesiace a projektová dokumentácia by stála tisíce EUR, ktoré radšej investujeme do ochrany a pestovania našich lesov.

Naše pozemkové spoločenstvo sa jednoznačne hlási ku všetkým princípom ochrany prírody a životného prostredia. Spolupracujeme a budeme spolupracovať so správou Národného parku Nízke Tatry.

Nikomu, ani insitným ochranárom prírody nemožno upierať právo na ich názor a presvedčenie.Je ale veľkou chybou, ak sa neoverené názory v prírodných vedách dostávajú do politiky a do zákonov. Mám taký zlý pocit, že sa to práve deje v oblasti enviromentálnej politiky.

S úctou

Ján Mikuláš predseda Urbáru Vrbica