Nové znenie zmluvy o pozemkovom spoločenstve, ktoré zohľadňuje novelu zákona č.97/2013

[pridané: 02.03.2019]