Mimoriadne zasadnutie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

[pridané: 15.05.2020]

Ďakujeme všetkých členom Pozemkového spoločenstva, ktorí sa zúčastnili mimoriadneho korešpondenčného hlasovania a takouto formou prejavili svoj postoj k všetkým otázkam obsiahnutých na hlasovacom lístku.

výbor Urbáru Vrbica Pozemkové spoločenstvo

Výsledky a zápis z korešpondenčného hlasovania nájdete na podstránke " Zhromaždenie členov "