Informácia o budúcom prenájme pozemkov v obci D.Dolina

[pridané: 28.02.2020]

Prípadný prenájom pozemkov pre budúcich investorov , ktorý bude predmetom schvalovania na zhromaždení členov pozemkového spoločenstva a je predmetom Nájomných zmlúv sa vždy nachádza na vymedzenom území s príslušným označením a Geometrickými plánmi ktoré predkadá investor prenajimateľovi na odsúhlasenie a zároveň musí byť v súlade s Územným plánom obce D.Dolina a VZN č.3/201/ VZN. .Prenájom pozemkov ktoré budú predmetom rokovania na zhromaždení členov pozemkového spoločenstva budú predložené v časti " návrh uznesenia zhromaždenie členov spoločenstva" konaného dňa 28.03.2020. Až po schválení Zhromaždením členov PS  Nájomné zmluvy nadobnú účinnosť.

Podrobné informácie o prenájme pozemkov poskytneme  v sídle spoločnosti počas úradných hodín, od 8-12 hod pondelok až štvrtok

príloha: PDF GO plán vymedzeného územia  určeného na prenájom

link na Územný plán obce Demänovská dolina:https://www.demanovskadolina.info/uzemny-plan-obce-.html