Pripomienky PS Vrbica a Ploštín k zmenám a doplnkom č.3 Územného plánu D.Dolina

[pridané: 14.10.2020]

Dokumenty na stiahnutie