Smútočný oznam

[pridané: 25.06.2021]

Z hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým podielnikom Urbáru Vrbica PS, že nás vo veku 100 rokov opustil prvý predseda a zakladateľ Urbáru Vrbica PS pán MVDr. Milan Húdik. Posledná rozlúčka s pánom Húdikom sa uskutoční na Vrbickom cintoríne dňa 28.6.2021 o 13,30.