Petícia za ochranu a záchranu lesov

[pridané: 24.06.2020]

Vážená členka a člen pozemkového spoločenstva urbár Vrbica !

V prílohe Vám zasielame link na prebiehajúcu petíciu za prijatie opatrení na ochranu a záchranu lesov. Keže sa nás táto problematika priamo dotýka a v NP Nízke Tatry máme takmer celú spoločnú nehnuteľnosť, dovoľujeme si vás požiadať , aby ste si uvedenú petíciu prečítali a v prípade, že sa s  jej požiadavkami stotožňujete môžete podpísať petíčný hárok a zaslať ho priamo na adresu petičného výboru alebo na adresu nášho pozemkového spoločenstva.

Ďakujeme za pochopenie

Ing.Ján Mikuláš -  predseda súpoločenstva

 

Link na stránku kde nájdete všetky vysvetlenia okolo petície včetne petičného hárku:

Petičný hárok si možete vytlačiť v rozšírenom farmáte na

www.zivyles.sk
Šírte to čo najviac, ďakujeme