Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov 2021 Urbáru Vrbica Pozemkové spoločenstvo

Zápisnica zo Zhromaždenia vlastníkov korešpondenčnou formou a vykonania korešpondenčného hlasovania o uznesení a o voľbe orgánov spoločenstva Urbáru Vrbica PS zo dňa 30.03.2021
04.05.2021
Čítať viac

Korešpondenčné hlasovanie a voľby do orgánov spoločenstva

Podklady ku korešpondenčnému hlasovaniu o uznesení a voľbám do orgánov spoločenstva
25.02.2021
Čítať viac