Zápis výsledkov mimoriadneho korešpondečného hlasovania členov spoločenstva

Vážení členovia pozemkového spoločenstva

V prílohe tejto stránky nájdete zápis výsledkov korešpondenčného hlasovania zúčastnených členov spoločenstva.

 

komisia pre vyhodnotenie hlasovania UV PS