Kontakt

Sídlo Urbáru Vrbica Pozemkového spoločenstva

Ulica 1. mája 95
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421 44 55 23 991,+421 44 56 23 022
E-mail: info@vrbica.sk   office@gmail.com


Úradné hodiny pre majetkovo právnu agendu :
každý utorok 12.00 - 15.00 hod. (v pracovných dňoch)
 

Výbor

Predseda urbáru

Podpredseda urbráru

Výbor

Dozorná rada