Prehľad o spoluvlastníctve, druhu a lokalite pôdy

Spoločná nehnuteľnosť je spoluvlastníctvom členov-podielníkov spoločenstva v týchto katastrálnych územiach

Katastrálne územie Demänovská Dolina

LV č. 207 161,1933 ha
LV č. 209 325,8877 ha
LV č. 234 1,0196 ha
LV č. 237 239,2109 ha
LV č. 239 5,0842 ha
LV č. 250 153,4398 ha
LV č. 251 288,2692 ha
LV č. 252 259,3623 ha
LV č. 265 98,7452 ha
LV č. 266 270,9192 ha
Spolu 1803,1314 ha

Katastrálne územie Pavčina Lehota

LV č. 461 0,7795 ha

Katastrálne územie Závažná Poruba

LV č. 1047 0,1698 ha

Katastrálne územie Východná

LV č. 2518 130,5668 ha
LV č. 2070 105,9375 ha
Spolu 236,5043 ha

Katastrálne územie Iľanovo

LV č. 268 204,5663 ha
LV č. 543 204,5347 ha
Spolu 409,1010 ha

Katastrálne územie
Hybe

LV č. 1455 2,5807 ha

Katastrálne územie Liptovský Mikuláš

LV č. 5273 0,2274 ha
LV č. 5274 0,3012 ha
LV č. 5368 0,1061 ha
LV č. 5616 10,7498 ha
LV č. 5903 3,6476 ha
LV č. 5921 0,1045 ha
LV č. 6277 15,8358 ha
LV č. 6445 36,2595 ha
LV č. 7391 25,8416 ha
Spolu 93,0735 ha

Rekapitulácia

k.ú. Demänovská dolina 1803,1314 ha
k.ú. Pavčina Lehota 0,7795 ha
k.ú. Iľanovo 409,1010 ha
k.ú. Východná 236,5043 ha
k.ú. Hybe 2,5807 ha
k.ú. Liptovský Mikuláš 93,0735 ha
k.ú. Závažná Poruba 0,1698 ha
Spolu 2545,3402 ha