Dôležité informácie

Korešpondenčné hlasovanie a voľby do orgánov spoločenstva

Inštruktáž a podklady ku korešpondenčnému hlasovaniu o uznesení a ku voľbám do orgánov spoločenstva pre ďalšie funkčné obdobie nájdete kliknutím na časť Zhromaždenie členov.
25.02.2021
Čítať viac

Možnosť na zakúpenia apartmánov JASNÁ - LÚČKY

Dávame Vám na vedomie o možnosti zakúpenia apartmánov pre našich podielnikov oblasť Jasná -Lúčky
29.09.2020
Čítať viac