Informácie

Reakcia na článok v Liptovských novinách, uverejnený v 49. čísle

Reakcia na článok v Liptovských novinách, uverejnený v 49. čísle
04.01.2019
Čítať viac

Dôležitý oznam o zrážkovej dani na podiely člena pozemkového spoločenstva

Na podiely člena pozemkového spoločenstva po zdanení za rok 2017 sa prvý krát uplatňuje zrážková daň vo výške 7%
01.01.2017
Čítať viac

Zmena systému prideľovania lístkov od spoločnosti TMR

Zmena systému prideľovania bezplatných vstupeniek pre členov pozemkového spoločenstva Urbár Vrbica od spoločnosti TMR pre stredisko Jasná a Tatralandia! S platnosťou od 1.12.2016 TMR upúšťa od prideľovania tzv. voľných lístkov pre svoje h.u. strediská v papierovej podobe.
01.12.2016
Čítať viac

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev 2016

Informatívny Výpis z registra pozemkových spoločenstiev pre Urbár Vrbica PS, vydaný Okresným úradom, Pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš dňa 20.4.2016.
20.04.2016
Čítať viac

Upravená zmluva o pozemkovom spoločenstve

Konečná verzia Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, upravená podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách je dostupná na stiahnutie
19.04.2016
Čítať viac

Stanovisko Urbáru Vrbica, Pozemkové spoločenstvo k riešeniu "Modernizácie železničnej trate"

Stanovisko Urbáru Vrbica, Pozemkové spoločenstvo k riešeniu "Modernizácie železničnej trate Žilina - Košice úesk trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry /mimo/", ktoré má na starosti fy REMING CONZULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava 3
22.02.2014
Čítať viac