Informácie

Možnosť na zakúpenia apartmánov JASNÁ - LÚČKY

Dávame Vám na vedomie o možnosti zakúpenia apartmánov pre našich podielnikov oblasť Jasná -Lúčky
29.09.2020
Čítať viac

Informácia pridelovania códov pre letnú sezónu r.2020

Informácia o pridelovaní códov TMR pre majiteľov GOPASSU pre letnú sezónu r. 2020
01.07.2020
Čítať viac

Mimoriadne zasadnutie zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania

Mimoriadne korešpondenčné hlasovanie - výsledky
15.05.2020
Čítať viac

Pripomienky k zákonu č. 543/2002 a 326/2005

Pripomienky k zákonu č. 543/2002 a 326/2005
24.07.2019
Čítať viac

Stanovisko k otvorenému listu "Lesy navždy"

Stanovisko k otvorenému listu "Lesy navždy" Dobrý deň,
24.07.2019
Čítať viac

Reakcia na článok v Liptovských novinách, uverejnený v 49. čísle

Reakcia na článok v Liptovských novinách, uverejnený v 49. čísle
04.01.2019
Čítať viac

Dôležitý oznam o zrážkovej dani na podiely člena pozemkového spoločenstva

Na podiely člena pozemkového spoločenstva po zdanení za rok 2017 sa prvý krát uplatňuje zrážková daň vo výške 7%
01.01.2017
Čítať viac

Výpis z registra pozemkových spoločenstiev 2016

Informatívny Výpis z registra pozemkových spoločenstiev pre Urbár Vrbica PS, vydaný Okresným úradom, Pozemkový a lesný odbor Liptovský Mikuláš dňa 20.4.2016.
20.04.2016
Čítať viac